donderdag, juli 18 2024

Omringd door idioten

In deze boekreview Omringd door idioten, lees je waarom dit boek zo populair is en hoe het boek voor jou van waarde kan zijn voor jouw persoonlijke groei, zowel prive als zakelijk.

“Omringd door idioten” door Thomas Erikson is een boek dat zich richt op het begrijpen van menselijk gedrag en communicatie aan de hand van een eenvoudig kleurenmodel. De auteur introduceert vier persoonlijkheidstypen, elk vertegenwoordigd door een kleur: rood, geel, groen en blauw.

 1. Rood: Rode persoonlijkheden zijn dominant, competitief en doelgericht. Ze zijn vaak leiders en nemen graag het voortouw.
 2. Geel: Gele persoonlijkheden zijn sociaal, enthousiast en creatief. Ze gedijen in sociale situaties en brengen vaak positieve energie.
 3. Groen: Groene persoonlijkheden zijn geduldig, empathisch en zorgzaam. Ze zijn goede luisteraars en proberen conflicten te vermijden.
 4. Blauw: Blauwe persoonlijkheden zijn analytisch, nauwkeurig en gestructureerd. Ze houden van details en plannen.

Erikson leert lezers hoe ze deze persoonlijkheidstypen kunnen herkennen en begrijpen, zowel bij zichzelf als bij anderen. Hij geeft advies over hoe je effectief kunt communiceren en samenwerken met mensen die een andere kleur hebben dan jij. Het boek benadrukt het belang van flexibiliteit in communicatie om relaties te verbeteren en conflicten te verminderen.

“Omringd door idioten” is toegankelijk geschreven en bevat talloze voorbeelden en anekdotes om de concepten te verduidelijken. Het boek is een praktische gids voor iedereen die zijn relaties en communicatievaardigheden wil verbeteren, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Het biedt inzicht in waarom mensen zich gedragen zoals ze doen en hoe je met verschillende persoonlijkheidstypen kunt omgaan.

Waar kun je het boek het beste kopen?

Je kunt het boek “omringd door idioten” het beste hier kopen >>

boek omringd door idioten
boek omringd door idioten

 

De kleuren wat meer uitgediept:

 1. Rood: Rode persoonlijkheden zijn de dominanten, degenen die van nature leiderschapskwaliteiten vertonen. Ze zijn doelgericht, vastbesloten en hebben geen moeite om beslissingen te nemen. Rode persoonlijkheden houden van uitdagingen en zetten graag de toon. Ze hebben de neiging om duidelijke doelen te stellen en werken doelbewust naar deze doelen toe.
 2. Geel: Gele persoonlijkheden zijn de sociale vlinders, optimisten en creatievelingen. Ze gedijen in sociale situaties, brengen vaak een positieve sfeer met zich mee en zijn geweldig in brainstormen. Gele persoonlijkheden zijn flexibel, staan open voor nieuwe ideeën en avonturen en hebben een spontane benadering van het leven.
 3. Groen: Groene persoonlijkheden zijn empathisch, geduldig en zorgzaam. Ze zijn uitstekende luisteraars en proberen conflicten te vermijden. Ze waarborgen harmonie in relaties en hebben een sterk gevoel voor ethiek. Groene persoonlijkheden hechten waarde aan een stabiele omgeving en investeren in langdurige relaties.
 4. Blauw: Blauwe persoonlijkheden zijn de analisten en organisatoren. Ze zijn nauwkeurig, methodisch en houden van details. Ze gedijen in gestructureerde omgevingen en zijn verantwoordelijk voor het plannen en organiseren. Blauwe persoonlijkheden hebben oog voor precisie en zijn vaak perfectionisten.

“Omringd door idioten” biedt waardevolle inzichten:

 1. Begrip van Persoonlijkheidstypen: Het boek helpt lezers verschillende persoonlijkheidstypen te begrijpen en te herkennen bij anderen en bij henzelf. Dit begrip kan helpen bij het navigeren door complexe sociale situaties en het opbouwen van betere relaties.
 2. Verbeterde Communicatie: Door de verschillende communicatiestijlen van de vier kleuren te begrijpen, kunnen lezers hun eigen communicatie aanpassen om effectiever te zijn in zowel persoonlijke als professionele interacties. Dit kan leiden tot duidelijkere communicatie en minder misverstanden.
 3. Conflictvermindering: Het boek biedt strategieën om conflicten te verminderen door het vermijden van communicatiefouten die vaak tot misverstanden leiden. Dit kan leiden tot een meer vreedzame en harmonieuze omgeving.
 4. Leiderschapsontwikkeling: Lezers kunnen de inzichten uit het boek gebruiken om hun leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen. Ze kunnen effectiever leiden door rekening te houden met de behoeften en voorkeuren van hun teamleden.
 5. Betere Relaties: Het begrip van persoonlijkheidstypen kan leiden tot sterke en gezonde relaties, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. Door anderen beter te begrijpen, kunnen lezers diepgaandere connecties opbouwen.
 6. Persoonlijke Groei: Het boek moedigt lezers aan om zichzelf beter te begrijpen en hun sterke punten en zwakke punten te herkennen. Dit kan leiden tot persoonlijke groei en ontwikkeling.
 7. Praktische Toepasbaarheid: “Omringd door idioten” biedt praktische tips en voorbeelden die direct kunnen worden toegepast in het dagelijks leven. Lezers kunnen de concepten uit het boek direct in de praktijk brengen.

 

Hoe gebruik je het boek?

Het boek “Omringd door idioten” van Thomas Erikson kan op verschillende manieren worden gebruikt om je begrip van menselijk gedrag te verbeteren en je communicatievaardigheden te verbeteren. Hier zijn enkele manieren waarop je het boek kunt gebruiken:

 1. Zelfreflectie: Begin met het identificeren van je eigen persoonlijkheidstype volgens het kleurenmodel dat in het boek wordt gepresenteerd. Dit zal je helpen om je sterke punten en zwakke punten beter te begrijpen en bewust te worden van je communicatiestijl.
 2. Herkenning bij anderen: Leer de gedragingen en kenmerken van de vier kleurentypes (rood, geel, groen en blauw) herkennen bij anderen. Dit helpt je om anderen beter te begrijpen en hun communicatiebehoeften te herkennen.
 3. Aanpassing van je communicatie: Pas je communicatiestijl aan op basis van het persoonlijkheidstype van de persoon waarmee je communiceert. Als je bijvoorbeeld met iemand van het “rode” type praat, wees dan beknopt en to the point. Bij “gele” persoonlijkheden kun je je communicatie lichter en positiever maken.
 4. Conflictoplossing: Gebruik de inzichten uit het boek om conflicten te verminderen. Als je begrijpt waarom mensen bepaalde gedragingen vertonen, kun je conflicten vaak beter begrijpen en effectiever oplossen.
 5. Leiderschapsontwikkeling: Als je in een leiderschapsrol zit, kun je de principes uit het boek gebruiken om je team effectiever te leiden. Leer de sterke punten en zwakke punten van je teamleden kennen en pas je leiderschapsstijl dienovereenkomstig aan.
 6. Persoonlijke groei: Het boek moedigt ook zelfreflectie aan. Gebruik het als een hulpmiddel om jezelf beter te begrijpen en te werken aan persoonlijke groei en ontwikkeling.
 7. Professionele toepassingen: In een zakelijke context kan het begrijpen van persoonlijkheidstypen je helpen bij het opbouwen van betere zakelijke relaties, klantenservice, marketingstrategieën en meer.
 8. Interpersoonlijke relaties: Pas de inzichten uit het boek toe op je persoonlijke relaties, zoals met familie en vrienden. Dit kan leiden tot diepere, meer vervullende verbindingen.

Onthoud dat het belangrijk is om niet te generaliseren en mensen in strikte categorieën te plaatsen. Het boek biedt een nuttig kader voor begrip, maar individuele variatie blijft altijd belangrijk. Gebruik de inzichten uit het boek als hulpmiddel om je communicatievaardigheden te verbeteren en relaties op te bouwen, maar behoud ook een open en empathische benadering van anderen.

 

Op welke momenten gebruik je het boek?

Het boek “Omringd door idioten” door Thomas Erikson kan op verschillende momenten in je leven worden toegepast, afhankelijk van je doelen en behoeften. Hier zijn enkele momenten waarop je de inzichten uit het boek kunt toepassen:

 1. Professionele Groei: Als je in je carrière stappen wilt zetten, kun je het boek gebruiken om je leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen. Het begrijpen van verschillende persoonlijkheidstypen kan je helpen effectievere teamleider, manager of collega te worden.
 2. Teamwork en Samenwerking: Als je in een team werkt, kan het boek je helpen om beter samen te werken met teamleden van verschillende persoonlijkheidstypen. Dit is vooral handig bij projecten en groepswerk.
 3. Relaties: In persoonlijke relaties, zoals vriendschappen, familiebanden en romantische relaties, kunnen de inzichten uit het boek je helpen om beter te communiceren, conflicten te verminderen en diepere connecties te bouwen.
 4. Zelfbewustwording: Op elk moment in je leven kan zelfbewustwording en persoonlijke groei waardevol zijn. Het begrijpen van je eigen persoonlijkheidstype en communicatiestijl kan je helpen om bewuster te zijn van je sterke punten en gebieden waarop je kunt verbeteren.
 5. Conflictresolutie: Wanneer je te maken krijgt met conflicten, zowel op persoonlijk als professioneel vlak, kunnen de principes uit het boek je helpen om de oorzaken van het conflict beter te begrijpen en effectieve oplossingen te vinden.
 6. Veranderingsmanagement: Tijdens periodes van verandering, zoals verhuizingen, nieuwe baan, of veranderingen in je levensomstandigheden, kan het begrip van persoonlijkheidstypen je helpen om je aan te passen aan nieuwe situaties en relaties op te bouwen.
 7. Levensdoelen en Ambities: Als je je persoonlijke doelen en ambities nastreeft, kan het begrijpen van je eigen persoonlijkheidstype je helpen om de juiste stappen te zetten en obstakels te overwinnen.

 

De persoonlijkheidstypen bestaan zijn niet nieuw

Het klopt dat persoonlijkheidstypen en kleuren als symbolen voor gedrag al eerder zijn gebruikt in andere persoonlijkheidsmodellen, zoals bijvoorbeeld het DISC-model, dat ook kleuren gebruikt om persoonlijkheidstypen te vertegenwoordigen. Wat “Omringd door idioten” uniek maakt, zijn een paar belangrijke aspecten:

 1. Toegankelijke benadering: Het boek is geschreven in een zeer toegankelijke en begrijpelijke stijl, waardoor het voor een breed publiek toegankelijk is. Het vermijdt technische jargon en maakt complexe psychologische concepten begrijpelijk voor de gemiddelde lezer.
 2. Focus op communicatie: Het boek richt zich sterk op hoe persoonlijkheidstypen van invloed zijn op communicatie en hoe je effectiever kunt communiceren met mensen van verschillende typen. Het biedt concrete voorbeelden en strategieën om communicatie te verbeteren.
 3. Praktische toepassing: “Omringd door idioten” is gericht op praktische toepassingen in het dagelijks leven, zoals in persoonlijke relaties, werkgerelateerde interacties en leiderschapsontwikkeling. Het biedt concrete tips en advies voor het omgaan met alledaagse situaties.
 4. Populaire cultuur: Het boek heeft wereldwijd veel aandacht gekregen en heeft bijgedragen aan een bredere bewustwording van persoonlijkheidstypen en gedragspatronen. Het heeft de terminologie van “rood,” “geel,” “groen,” en “blauw” in de populaire cultuur geïntroduceerd en veel discussie op gang gebracht.
 5. Praktische hulpmiddelen: Het boek biedt praktische tools, zoals zelfevaluatievragenlijsten, om lezers te helpen hun eigen persoonlijkheidstypen te identificeren en deze inzichten toe te passen in hun dagelijkse leven.

Hoewel het idee van persoonlijkheidstypen en kleuren al eerder bestond, heeft “Omringd door idioten” een unieke benadering en heeft het bijgedragen aan het populariseren van deze concepten op een toegankelijke en praktische manier. Het heeft mensen geholpen om bewuster om te gaan met menselijk gedrag en communicatie, wat waardevol is voor persoonlijke groei en effectieve interacties.

 

Wat maakt het boek uniek?

In deze boekreview: Omringd door idioten, leggen we je uit wat het boek uniek maakt;

Het unieke van het boek “Omringd door idioten” ligt in de manier waarop het persoonlijkheidstypen en gedrag begrijpelijk en toegankelijk maakt voor een breed publiek. Hier zijn enkele aspecten van de unieke benadering van het boek:

 1. Kleurcodering: Het boek introduceert een kleurenmodel (rood, geel, groen en blauw) om persoonlijkheidstypen te representeren. Deze kleuren maken het gemakkelijk om typen te onthouden en te identificeren, waardoor het model toegankelijker wordt voor mensen zonder achtergrond in psychologie.
 2. Toegankelijke Taal: De auteur, Thomas Erikson, vermijdt complexe psychologische terminologie en schrijft in een heldere en begrijpelijke stijl. Hierdoor is het boek geschikt voor een breed lezerspubliek, van professionals tot leken.
 3. Praktische Toepassing: Het boek legt de nadruk op de praktische toepassing van persoonlijkheidstypen in het dagelijks leven. Het biedt concrete voorbeelden en advies over hoe je de kennis kunt gebruiken om beter te communiceren, conflicten te verminderen en relaties te verbeteren.
 4. Herkenbare Voorbeelden: Erikson gebruikt talloze voorbeelden en anekdotes om de concepten te illustreren. Deze voorbeelden zijn herkenbaar en helpen lezers zichzelf en anderen in de verschillende typen te identificeren.
 5. Zelfevaluatiehulpmiddelen: Het boek bevat zelfevaluatievragenlijsten die lezers kunnen invullen om hun eigen persoonlijkheidstype te ontdekken. Dit geeft lezers een praktische manier om de concepten uit het boek direct toe te passen.
 6. Bewustwording: De benadering in het boek moedigt zelfreflectie en bewustwording aan. Lezers worden aangemoedigd om na te denken over hun eigen gedrag en communicatiestijl, evenals die van anderen, om effectiever te kunnen omgaan met diverse persoonlijkheden.
 7. Populaire Cultuur Impact: Het boek heeft wereldwijd veel aandacht gekregen en heeft bijgedragen aan een bredere bewustwording van persoonlijkheidstypen en gedragspatronen, ook buiten de academische en professionele wereld.

In essentie biedt “Omringd door idioten” een laagdrempelige en praktische benadering van het begrijpen van menselijk gedrag en communicatie, waardoor het voor veel mensen een waardevolle en bruikbare bron is geworden voor persoonlijke groei en effectieve interacties.

 

Welke recensies krijgt het boek?

“Omringd door idioten” een boek is dat zowel positieve als kritische recensies heeft ontvangen. Hier zijn enkele veel voorkomende opmerkingen en beoordelingen die mensen in hun recensies hebben gedeeld:

Positieve Recensies:

 1. Toegankelijkheid: Veel lezers prijzen het boek om zijn eenvoudige en begrijpelijke schrijfstijl, waardoor complexe psychologische concepten toegankelijk worden gemaakt voor een breed publiek.
 2. Praktische Toepassing: Positieve recensies benadrukken vaak de praktische waarde van het boek. Lezers hebben het nuttig gevonden om de inzichten uit het boek toe te passen in hun dagelijkse leven, zowel in persoonlijke relaties als op het werk.
 3. Zelfreflectie: Veel lezers geven aan dat het boek hen heeft geholpen om zichzelf beter te begrijpen en bewuster te worden van hun eigen gedrag en communicatiestijl.
 4. Herkenbare Voorbeelden: De voorbeelden en anekdotes die in het boek worden gebruikt, worden vaak geprezen omdat ze lezers helpen om de concepten beter te begrijpen door middel van concrete situaties.

Kritische Recensies:

 1. Overgeneralisatie: Sommige critici hebben betoogd dat het boek persoonlijkheidstypen te sterk generaliseert en mensen in strikte categorieën plaatst, wat de complexiteit van individueel gedrag kan negeren.
 2. Wetenschappelijke Basis: Er zijn kritische geluiden geweest over de wetenschappelijke basis van het kleurenmodel dat in het boek wordt gepresenteerd. Sommige mensen vinden dat het model minder wetenschappelijk onderbouwd is dan andere persoonlijkheidsmodellen.
 3. Beperkingen: Enkele recensenten hebben opgemerkt dat het boek enigszins beperkt kan zijn in zijn toepassingen en dat het niet alle aspecten van menselijk gedrag en persoonlijkheid omvat.

Het is belangrijk om te onthouden dat recensies subjectief zijn en afhankelijk zijn van de persoonlijke ervaringen en verwachtingen van de lezer. Het kan nuttig zijn om zowel positieve als kritische recensies te overwegen bij het beoordelen van de waarde van het boek voor jouw specifieke behoeften en interesses.

 

 

 

 

Previous

Leiderschapscoach? Alles wat je moet weten

Next

Wat zijn mijn passies?

About Author

Marion

Hallo, Ik ben Marion Buur en ik ben een life coach

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Check Also