Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om onze gebruikers en coaches te beschermen en duidelijkheid te verschaffen over onze verwachtingen en verantwoordelijkheden.

man-thinking

Lees onze algemene voorwaarden voordat u begint

Als gebruiker of coach van ons platform is het belangrijk om deze algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen en te begrijpen. Ze bevatten informatie over het gebruik van ons platform, betalingen, annuleringen en terugbetalingen, wijzigingen in de algemene voorwaarden, beëindiging en overdracht. Onze algemene voorwaarden zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat iedereen die deelneemt aan ons platform een geweldige ervaring heeft.

Bij ons platform vinden we transparantie en open communicatie belangrijk. Als u vragen heeft over onze algemene voorwaarden of als u een probleem heeft ondervonden tijdens het gebruik van ons platform, neem dan gerust contact met ons op. We zijn er om u te helpen en staan altijd klaar om eventuele vragen of zorgen te bespreken.

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

a. “Website” verwijst naar de website die wordt beheerd door de eigenaar van het platform.

b. “Platform” verwijst naar de online marktplaats waar coaches hun tools kunnen verkopen en gebruikers deze tools kunnen kopen.

c. “Coach” verwijst naar de eigenaar van de tool die wordt aangeboden op het platform.

d. “Tool” verwijst naar de digitale producten of diensten die worden aangeboden op het platform.

e. “Gebruiker” verwijst naar de persoon die een tool koopt op het platform.

a. Het gebruik van het platform is voor eigen risico van de gebruiker.

b. Het is de verantwoordelijkheid van de coach om ervoor te zorgen dat de aangeboden tool voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

c. De coach is verantwoordelijk voor de inhoud van de tool en eventuele claims die hieruit voortvloeien.

d. De coach garandeert dat de tool die op het platform wordt aangeboden vrij is van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

e. De coach is verantwoordelijk voor het beheer van de tool en de levering van de tool aan de gebruiker.

f. De gebruiker is verantwoordelijk voor het nakomen van eventuele verplichtingen die voortvloeien uit de aankoop van de tool.

a. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de tool blijven eigendom van de coach.

b. Het is niet toegestaan om de tool te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de coach.

a. De coach is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de tool.

b. De coach is niet aansprakelijk voor eventuele storingen of onderbrekingen van het platform.

c. De coach is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de levering van de tool.

d. De coach is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de tool door de gebruiker.

a. Het platform zal persoonlijke gegevens van gebruikers en coaches verzamelen en verwerken in overeenstemming met het geldende privacybeleid.

b. Gebruikers en coaches worden geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met het privacybeleid.

a. Geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

b. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

a. Gebruikers kunnen betalen voor tools met behulp van de betaalmethode die op het platform wordt aangeboden.

b. De coach zal het bedrag dat wordt betaald voor de tool ontvangen, verminderd met eventuele commissie die het platform in rekening brengt.

c. Het platform is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vertragingen bij betalingen.

a. Gebruikers hebben het recht om binnen 14 dagen na aankoop de tool te annuleren en hun geld terug te krijgen.

b. Na deze periode is restitutie niet mogelijk, tenzij anders overeengekomen tussen de coach en de gebruiker.

c. Als een tool niet voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker, moet de gebruiker contact opnemen met de coach om het probleem op te lossen.

a. Own your life kan deze algemene voorwaarden te allen tijde wijzigen.

b. Gebruikers en coaches worden geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de gewijzigde algemene voorwaarden.

c. Als een gebruiker of coach niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, moet deze stoppen met het gebruik van het platform.

a. Own your life heeft het recht om het account van een gebruiker of coach te beëindigen als deze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

b. Het platform kan ook het account van een gebruiker of coach beëindigen als dit nodig is om te voldoen aan de wet- en regelgeving.

c. Bij beëindiging van het account wordt de toegang tot het platform onmiddellijk beëindigd en worden alle eventuele openstaande betalingen aan de coach uitbetaald.

a. Het is niet toegestaan om rechten of verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde partij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het platform.

b. Het platform heeft het recht om deze algemene voorwaarden over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande kennisgeving.